คลังเก็บผู้เขียน: admin

+1,100 ทองขึ้นแรง ราคาทองวันนี้ 24 ก.พ 2565 ราคาทองแท่ง 29,900(ซื้อ) – 30,000(ขาย)

เปิดตลาดช่วงเช้าแรง +350 ราคาทองวันนี้ 24 ก.พ 2565 
ทองคำแท่ง 29,900(ซื้อ) – 30,000(ขาย)
ทองรูปพรรณ 29,364.92(ซื้อ) – 30,500(ขาย)


.
ราคาทองปรับวันนี้ 24 ก.พ 2565
29,900(ซื้อ) – 30,000(ขาย) [ +100 ] ครั้งที่17
29,800(ซื้อ) – 29,900(ขาย) [ +50 ] ครั้งที่16
29,750(ซื้อ) – 29,850(ขาย) [ +50 ] ครั้งที่15
29,700(ซื้อ) – 29,800(ขาย) [ +50 ] ครั้งที่14
29,650(ซื้อ) – 29,750(ขาย) [ +50 ] ครั้งที่13
29,600(ซื้อ) – 29,700(ขาย) [ +50 ] ครั้งที่12
29,550(ซื้อ) – 29,650(ขาย) [ +50 ] ครั้งที่11
29,500(ซื้อ) – 29,600(ขาย) [ -50 ] ครั้งที่10
29,550(ซื้อ) – 29,650(ขาย) [ -50 ] ครั้งที่9
29,600(ซื้อ) – 29,700(ขาย) [ +100 ] ครั้งที่8
29,500(ซื้อ) – 29,600(ขาย) [ +100 ] ครั้งที่7
29,400(ซื้อ) – 29,500(ขาย) [ +50 ] ครั้งที่6
29,350(ซื้อ) – 29,450(ขาย) [ +50 ] ครั้งที่5
29,300(ซื้อ) – 29,400(ขาย) [ +50 ] ครั้งที่4
29,250(ซื้อ) – 29,350(ขาย) [ +50 ] ครั้งที่3
29,200(ซื้อ) – 29,300(ขาย) [ +50 ] ครั้งที่2
29,150(ซื้อ) – 29,250(ขาย) [ +350 ] ครั้งที่1

ราคารับซื้อกรัมละ 1,930.00 บาท 
Gold Spot : 1,961.00 ต่อออนซ์(oz)
อัตราแลกเปลี่ยน : 32.55 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

รวมค่ากำเหน็จโดยประมาณ 
ราคาทอง 1 บาท = 31,000
ราคาทอง 2 สลึง = 15,900
ราคาทอง 1 สลึง = 8,100
#ราคาทองครึ่งสลึง = 4,250
ราคาทอง 1 กรัม = 2,379

กราฟทอง

+150 ปรับครั้งที่ 3 ราคาทองวันนี้ 21 ม.ค 2565

+50 เป็นราคาเปิดตลาด ราคาทองวันนี้ 21 ม.ค 2565
ทองคำแท่ง 28,700(ซื้อ) – 28,800(ขาย)
ทองรูปพรรณ 28,182.44(ซื้อ) – 29,300(ขาย)

ราคาทองปรับวันนี้ 21 ม.ค 2565
28,550(ซื้อ) – 28,650(ขาย) [ -50 ] ครั้งที่6
28,600(ซื้อ) – 28,700(ขาย) [ -50 ] ครั้งที่5
28,650(ซื้อ) – 28,750(ขาย) [ -50 ] ครั้งที่4
28,700(ซื้อ) – 28,800(ขาย) [ +50 ] ครั้งที่3
28,650(ซื้อ) – 28,750(ขาย) [ +50 ] ครั้งที่2
28,600(ซื้อ) – 28,700(ขาย) [ +50 ] ครั้งที่1
.
ราคารับซื้อกรัมละ 1,859.00 บาท
Gold Spot : 1,842.00 ต่อออนซ์(oz)
อัตราแลกเปลี่ยน : 33.06 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

รวมค่ากำเหน็จโดยประมาณ
29,800 | ราคาทอง 1 บาท
15,300 | ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์)
7,800 | ราคาทอง 1 สลึง
4,100 | #ราคาทองครึ่งสลึง (1เฟื้อง)
2,300 | ราคาทอง 1 กรัม

+200 เปิดตลาด ทองขึ้นแรง ราคาทองวันนี้ 20 ม.ค 2565


ทองคำแท่ง 28,550(ซื้อ) – 28,650(ขาย)
ทองรูปพรรณ 28,030.84(ซื้อ) – 29,150(ขาย)
.
ราคาทองปรับวันนี้ 20 ม.ค 2565
28,550(ซื้อ) – 28,650(ขาย) [ +200 ] ครั้งที่1

Gold Spot : 1,840.00 ต่อออนซ์(oz)
อัตราแลกเปลี่ยน : 32.91 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

รวมค่ากำเหน็จโดยประมาณ 
29,650 | ราคาทอง 1 บาท
15,225 | ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์)
7,763 | ราคาทอง 1 สลึง
4,081 | #ราคาทองครึ่งสลึง (1เฟื้อง)
2,290 | ราคาทอง 1 กรัม

-100 เปิดตลาดทองลง ราคาทองวันนี้ 18 ม.ค 2565

-100 เปิดตลาด แต่กราฟทองแนวทางขึ้นเล็กน้อย ราคาทองวันนี้ 18 ม.ค 2565 
ทองคำแท่ง 28,350(ซื้อ) – 28,450(ขาย)
ทองรูปพรรณ 27,833.76(ซื้อ) – 28,950(ขาย)
.
ราคาทองปรับวันนี้ 18 ม.ค 2565
28,350(ซื้อ) – 28,450(ขาย) [ -50 ] ครั้งที่3
28,400(ซื้อ) – 28,500(ขาย) [ +50 ] ครั้งที่2
28,350(ซื้อ) – 28,450(ขาย) [ -100 ] ครั้งที่1

ราคารับซื้อกรัมละ 1,836.00 บาท 
Gold Spot : 1,822.50 ต่อออนซ์(oz)
อัตราแลกเปลี่ยน : 32.93 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

รวมค่ากำเหน็จโดยประมาณ 
29,450 | ราคาทอง 1 บาท
15,125 | ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์)
7,713 | ราคาทอง 1 สลึง
4,056 | #ราคาทองครึ่งสลึง (1เฟื้อง)
2,277 | ราคาทอง 1 กรัม

-50 ราคาทองวันนี้ 17 ม.ค 2565

ทองคำแท่ง 28,450(ซื้อ) – 28,550(ขาย)
ทองรูปพรรณ 27,939.88(ซื้อ) – 29,050(ขาย)
.
ราคาทองปรับวันนี้ 17 ม.ค 2565
28,450(ซื้อ) – 28,550(ขาย) [ -50 ] ครั้งที่5
28,500(ซื้อ) – 28,600(ขาย) [ -50 ] ครั้งที่4
28,550(ซื้อ) – 28,650(ขาย) [ -50 ] ครั้งที่3
28,600(ซื้อ) – 28,700(ขาย) [ +50 ] ครั้งที่2
28,550(ซื้อ) – 28,650(ขาย) [ +50 ] ครั้งที่1

ราคารับซื้อกรัมละ 1,843.00 บาท 
Gold Spot : 1,822.00 ต่อออนซ์(oz)
อัตราแลกเปลี่ยน : 33.08 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

รวมค่ากำเหน็จโดยประมาณ 
29,550 | ราคาทอง 1 บาท
15,175 | ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์)
7,738 | ราคาทอง 1 สลึง
4,069 | #ราคาทองครึ่งสลึง (1เฟื้อง)
2,283 | ราคาทอง 1 กรัม