คลัีงเก็บรายวัน: กุมภาพันธ์ 24, 2022

+1,100 ทองขึ้นแรง ราคาทองวันนี้ 24 ก.พ 2565 ราคาทองแท่ง 29,900(ซื้อ) – 30,000(ขาย)

เปิดตลาดช่วงเช้าแรง +350 ราคาทองวันนี้ 24 ก.พ 2565 
ทองคำแท่ง 29,900(ซื้อ) – 30,000(ขาย)
ทองรูปพรรณ 29,364.92(ซื้อ) – 30,500(ขาย)


.
ราคาทองปรับวันนี้ 24 ก.พ 2565
29,900(ซื้อ) – 30,000(ขาย) [ +100 ] ครั้งที่17
29,800(ซื้อ) – 29,900(ขาย) [ +50 ] ครั้งที่16
29,750(ซื้อ) – 29,850(ขาย) [ +50 ] ครั้งที่15
29,700(ซื้อ) – 29,800(ขาย) [ +50 ] ครั้งที่14
29,650(ซื้อ) – 29,750(ขาย) [ +50 ] ครั้งที่13
29,600(ซื้อ) – 29,700(ขาย) [ +50 ] ครั้งที่12
29,550(ซื้อ) – 29,650(ขาย) [ +50 ] ครั้งที่11
29,500(ซื้อ) – 29,600(ขาย) [ -50 ] ครั้งที่10
29,550(ซื้อ) – 29,650(ขาย) [ -50 ] ครั้งที่9
29,600(ซื้อ) – 29,700(ขาย) [ +100 ] ครั้งที่8
29,500(ซื้อ) – 29,600(ขาย) [ +100 ] ครั้งที่7
29,400(ซื้อ) – 29,500(ขาย) [ +50 ] ครั้งที่6
29,350(ซื้อ) – 29,450(ขาย) [ +50 ] ครั้งที่5
29,300(ซื้อ) – 29,400(ขาย) [ +50 ] ครั้งที่4
29,250(ซื้อ) – 29,350(ขาย) [ +50 ] ครั้งที่3
29,200(ซื้อ) – 29,300(ขาย) [ +50 ] ครั้งที่2
29,150(ซื้อ) – 29,250(ขาย) [ +350 ] ครั้งที่1

ราคารับซื้อกรัมละ 1,930.00 บาท 
Gold Spot : 1,961.00 ต่อออนซ์(oz)
อัตราแลกเปลี่ยน : 32.55 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

รวมค่ากำเหน็จโดยประมาณ 
ราคาทอง 1 บาท = 31,000
ราคาทอง 2 สลึง = 15,900
ราคาทอง 1 สลึง = 8,100
#ราคาทองครึ่งสลึง = 4,250
ราคาทอง 1 กรัม = 2,379

กราฟทอง