คลัีงเก็บรายวัน: มกราคม 21, 2022

+150 ปรับครั้งที่ 3 ราคาทองวันนี้ 21 ม.ค 2565

+50 เป็นราคาเปิดตลาด ราคาทองวันนี้ 21 ม.ค 2565
ทองคำแท่ง 28,700(ซื้อ) – 28,800(ขาย)
ทองรูปพรรณ 28,182.44(ซื้อ) – 29,300(ขาย)

ราคาทองปรับวันนี้ 21 ม.ค 2565
28,550(ซื้อ) – 28,650(ขาย) [ -50 ] ครั้งที่6
28,600(ซื้อ) – 28,700(ขาย) [ -50 ] ครั้งที่5
28,650(ซื้อ) – 28,750(ขาย) [ -50 ] ครั้งที่4
28,700(ซื้อ) – 28,800(ขาย) [ +50 ] ครั้งที่3
28,650(ซื้อ) – 28,750(ขาย) [ +50 ] ครั้งที่2
28,600(ซื้อ) – 28,700(ขาย) [ +50 ] ครั้งที่1
.
ราคารับซื้อกรัมละ 1,859.00 บาท
Gold Spot : 1,842.00 ต่อออนซ์(oz)
อัตราแลกเปลี่ยน : 33.06 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

รวมค่ากำเหน็จโดยประมาณ
29,800 | ราคาทอง 1 บาท
15,300 | ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์)
7,800 | ราคาทอง 1 สลึง
4,100 | #ราคาทองครึ่งสลึง (1เฟื้อง)
2,300 | ราคาทอง 1 กรัม