ราคาทองวันนี้

ทองรูปพรรณ 96.5% รวมกำเหน็จราคาไม่รวมราคารับซื้อน้ำหนักทอง
ราคาทอง 1 บาท29,55028,55027,02815.16 กรัม
ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์)15,17514,27513,5147.6 กรัม
ราคาทอง 1 สลึง7,9387,1386,7573.8 กรัม
ราคาทองครึ่งสลึง (1เฟื้อง)4,0693,5693,3781.9 กรัม
ราคาทอง 1 กรัม2,2831,8831,7831 กรัม
ราคาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับลายและร้าน ไม่สามารถนำไปอ้างอิงได้