-100 เปิดตลาดทองลง ราคาทองวันนี้ 18 ม.ค 2565

-100 เปิดตลาด แต่กราฟทองแนวทางขึ้นเล็กน้อย ราคาทองวันนี้ 18 ม.ค 2565 
ทองคำแท่ง 28,350(ซื้อ) – 28,450(ขาย)
ทองรูปพรรณ 27,833.76(ซื้อ) – 28,950(ขาย)
.
ราคาทองปรับวันนี้ 18 ม.ค 2565
28,350(ซื้อ) – 28,450(ขาย) [ -50 ] ครั้งที่3
28,400(ซื้อ) – 28,500(ขาย) [ +50 ] ครั้งที่2
28,350(ซื้อ) – 28,450(ขาย) [ -100 ] ครั้งที่1

ราคารับซื้อกรัมละ 1,836.00 บาท 
Gold Spot : 1,822.50 ต่อออนซ์(oz)
อัตราแลกเปลี่ยน : 32.93 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

รวมค่ากำเหน็จโดยประมาณ 
29,450 | ราคาทอง 1 บาท
15,125 | ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์)
7,713 | ราคาทอง 1 สลึง
4,056 | #ราคาทองครึ่งสลึง (1เฟื้อง)
2,277 | ราคาทอง 1 กรัม

-50 ราคาทองวันนี้ 17 ม.ค 2565

ทองคำแท่ง 28,450(ซื้อ) – 28,550(ขาย)
ทองรูปพรรณ 27,939.88(ซื้อ) – 29,050(ขาย)
.
ราคาทองปรับวันนี้ 17 ม.ค 2565
28,450(ซื้อ) – 28,550(ขาย) [ -50 ] ครั้งที่5
28,500(ซื้อ) – 28,600(ขาย) [ -50 ] ครั้งที่4
28,550(ซื้อ) – 28,650(ขาย) [ -50 ] ครั้งที่3
28,600(ซื้อ) – 28,700(ขาย) [ +50 ] ครั้งที่2
28,550(ซื้อ) – 28,650(ขาย) [ +50 ] ครั้งที่1

ราคารับซื้อกรัมละ 1,843.00 บาท 
Gold Spot : 1,822.00 ต่อออนซ์(oz)
อัตราแลกเปลี่ยน : 33.08 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

รวมค่ากำเหน็จโดยประมาณ 
29,550 | ราคาทอง 1 บาท
15,175 | ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์)
7,738 | ราคาทอง 1 สลึง
4,069 | #ราคาทองครึ่งสลึง (1เฟื้อง)
2,283 | ราคาทอง 1 กรัม